top of page

MARKÉTA

Hostitelská péče pro mě znamenala přirozený vývoj mých pravidelných návštěv dětského domova. Před pár lety jsem začala jezdit do dětského domova jako Dobrá víla, což činím s radostí nadále. Pravidelné návštěvy mi umožnily se s dětmi blíže seznámit a lépe se vzájemně poznat. Většinu dětí, žijících v dětském domově v Ledcích, pravidelně navštěvují rodiče, až na několik výjimek. Tou jsou i sestry Sabina a Klárka, se kterými má nejbližší rodina zakázaný jakýkoliv kontakt. Nejprve to byla z mojí strany především lítost, že děvčata nemají možnost být mimo dětský domov samy s dospělou osobou, která by se věnovala pouze jim. Tato první emoce však záhy přerostla ve velké sympatie a touhu strávit s děvčaty co nejvíce času. Po půlročním legislativním kolečku jsem sestry dostala do hostitelské péče a od té doby si velice vážím přátelství, které navázaly s mými dětmi a každého společně prožitého času. Nejde pouze o nové zážitky, které díky hostitelské péči mohu děvčatům zprostředkovat a o pocit naplnění za osobní vklad do něčeho dobrého, ale i to, jak děvčata obohacují a naplňují život můj. Učí mě pomalejšímu tempu, trpělivosti a větší pokoře, za což jsem velice vděčná.

MARKÉTA
bottom of page