top of page

Spolupracující Organizace

Dejme dětem šanci

Tato organizace je navázaná na
cca 50 dětských domovů.
Bohaté osobní zkušenosti s hostitelskou péčí. Založili projekt Najdi si mě, který je zaměřen právě na HP

Děti patří domů

Již od roku 2008 podporují a pomáhají rozvíjet náhradní rodinnou péči a hostitelskou péči v České republice.
Vytvořili metodiku. Není rozšířená.
Pořádají školení pro odbornou veřejnost i pro potenciální hostitele. Povědomí společnosti o školení je mizivé

Dobré víly dětem

Od roku 2015 prostřednictvím dobrovolníků  pomáhají dětem z 15 dětských domovů.
Navštěvují děti pravidelně v jejich „domovech“, pomáhají jim s učením
a  pořádají volnočasové aktivity, letní tábory či vzdělávací akce

NF Veroniky Kašákové

Organizace již od roku 2016 doprovází mladé lidi z dětských domovů na jejich cestě do reálného života

Spolu dětem

Organizují workshopy pro děti z dětských domovů, ve kterých děti připravují na odchod z ústavní péče

Problematice dětských domovů a náhradní rodinné péči se věnuje řada dobročinných organizací. Každá z nich se specializuje na jiný segment problematiky. Jen propojením, synergií a rozšířením již stávajících aktivit můžeme společně naplnit misi projektu S P O L U Ž I V O T

bottom of page